top of page
cleantechinn_logotyp copy 2.png

Genvägen

till  grön tillväxt.

Nätverket för innovativa cleantech-företag

som vill accelerera sin tillväxt, lokalt och globalt. 

Resurser för slagkraftig

förändring.

CleantechInn by RISE är ett internationellt nätverk med basen i Sverige som bidrar till snabbare kommersialisering av cleantech-innovationer.

Vi erbjuder små innovativa företag en potentiell genväg till tillväxt, både i Sverige och på en internationell marknad, bl. a. genom ett mycket etablerat kontakt nätverk bland beslutsfattare i stora internationella företag. Dessa bolag står just nu inför akuta utmaningar att utveckla innovationer och förvandla hållbarhet till affärs möjligheter.

Efter tio år som innovations-katalysator har vi utvecklat processer och metoder för effektiv matchning av behov och lösningar, men även hur man navigerar effektivt i stora organisationer för kunna sluta avtal som gynnar båda parter.

På Cleantech Inn matchar vi rätt innovation till rätt beslutsfattare, vilket leder till affärer och tillväxt för båda parter

Solar Panel

Ta steget närmare marknaden. 

Närmare en hållbar framtid.

Låt ditt nätverk växa.

Skala upp din verksamhet.

Ta din lösning till marknaden.

Rädda planeten.

Låt din väg till framgångsrik, hållbar tillväxt börja idag.

Anslut till nätverket för framtidens företag och ta er plats

i morgondagens gröna ekonomi. 

Vi erbjuder språngbrädan 

ni behöver...

Vi samlar faktorerna för framgång inom cleantech. 

Genom vårt nätverk hamnar du i rätt händer.

Med 2800 forskare och experter vid RISE i ryggen har vi löst många, både tekniska och affärsmässiga, utmaningar bland svenska företag. Cleantech Inn by RISE ingår statligt ägda RISE-koncernen med uppdraget att verka för hållbar tillväxt i Sverige genom att stärka näringslivets konkurrenskraft och förnyelse samt bidra till en innovativ utveckling av samhället

cleantechinn_logotyp copy.png

Cleantech Inn Sweden AB

Eklandagatan 86

412 61 Göteborg, Sweden

Thanks for joining!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Powered by Research Institutes of Sweden.

rise_logo_rgb_neg_gron_200x257px-o257r4z

Kunskap

Erfarenheten från kombinerade decennier av investeringar och främjande av tillväxtskapande nätverk förser oss med verktygen ni söker.

Kapital

Med högt förtroende, ett brett, starkt nätverk och kapitalstarka finansiärer sätter Cleantech Inn dig i rätt sits för att finna konstruktiva ekonomiska samarbeten.

Nätverk

Personliga kontakter, statligt ägd backning och en uppsjö av experter och forskare till vårt förfogande, erbjuds våra medlemmar en mångfald av möjligheter.

Inte övertygad?

Ni behöver inte ta det från oss.. Läs mer om våra hundratals medlemmar!

bottom of page