Business People Applauding
cleantechinn_logotyp copy 2.png

Dagens innovatörer. 

Morgondagens game changers.

Våra medlemmar.

Cleantech Inn Sweden samlar företag från olika branscher och skapar mångfald inom ett nätverk av innovatörer och investerare. Fyra fokusområden har identifierats där särskild stöttning krävs.

Energiomställning

Cleantech Inn stödjer svenska företag och lösningar inom förnybar energiproduktion och energieffektivitet som bidrar till en global omställning till hållbara energisystem.

Smarta & hållbara städer

Cleantech Inn by RISE är aktivt inom internationella nätverk kring smarta städer, utvecklar och testar lösningar som energi- och resursanvändning med hjälp av informations- och kommunikationsteknik.

Mobilitet

Cleantech Inn by RISE stödjer den svenska visionen om en fossiloberoende transportsektor 2030 och är engagerad i initiativ som integrerar innovationer inom mobilitet med stadens och landsbygdens behov.

Cirkulär & fossilfri ekonomi

Sverige ska bli världsledande på att minimera och nyttiggöra avfall och annan resursanvändning. Cleantech Inn by RISE stödjer företag med innovationer som kan bidra till effektivare användning av resurser i både samhälle och näringsliv.

Anslut till det hållbara nätverket.

En växande gemenskap 

av innovatörer,

investerare och experter.

Game changers.

Endast tillsammans kan vi klara de utmaningar vårt samhälle står inför. Genom att skapa ett nätverk som sätter innovatörer och visionärer i kontakt med kapital och expertkunskap kan vi realisera en hållbar framtid. 

logotype_neg_blk.png

Absolicon

Heating and cooling

Koncentrerad solteknologi för industriell ånga och varmt vatten under tryck för värmeöverföring. Mer än hälften av världens energibehov är i form av värme. Värme används för att värma upp våra hem och i industriella processer. Idag produceras en stor del av denna värme med fossila bränslen med hög negativ miljöpåverkan. Absolicons T160 solfångare producerar värme och ånga för industrier och fjärrvärme direkt från solen utan utsläpp.

ClimaCheck1-300-px.jpg

Climacheck

Energy

ClimaCheck Sweden AB är världsledande inom prestandanalys av kyl, värmepumpar och luftkonditioneringssystem som förbrukar 20% av den globala elen.

alnarp-cleanwater-logo.png

Alnarp Cleanwater Technologies

Wastewater management

Bioreningsverk för enskilt avlopp. Alnarp Cleanwater Technology har utvecklat ett biologiskt, kretsloppsbaseratsystem ACT Natural™ för rening av enskilda avlopp. Naturlig avloppsrening förebygger vattenbrist.

logo.png

Biosling

Bio energy

Att producera biogas från organiskt avfall och ersätta fossila bränslen med förnybara bränslen kommer att varaviktigt i ett hållbart samhälle. BioSling har utvecklat en småskalig enhet för uppgradering av biogas tillfordonsbränsle, vilket ger varje jordbrukare eller småskalig biogasproducent möjlighet att producera sitt egetförnybara bränsle, användas hemma eller säljas på marknaden

Bild2.png

Applied Nano Surfaces

Energy efficiency

ANS (Applied Nano Surfaces) erbjuder innovativa lösningar för friktion och slitage. Nanoteknologin ökar prestanda hos de behandlade komponenterna i kombination med en teknik som enkelt kan implementeras i befintliga produktionsprocesser.

Arcaroma_pure_efficiency_logotype_web3.p

ArcAroma

Bio energy, water treatment

PEF-teknik (Pulsed Electric Field) - pulserande elfält skakar sönder cellstrukturer i livsmedel och bioavfall.ArcAromas patenterade CEPT®-teknologin. En utrustning som kan generera mycket kortvarigahögspänningspulser med hög pulseffekt och extremt låga förluster. Tekniken används exempelvis föreffektivisering av biogasproduktion, avloppsrening och produktion av livsmedelsoljor.

cleantechinn_logotyp copy.png

Cleantech Inn Sweden AB

Eklandagatan 86

412 61 Göteborg, Sweden

Thanks for joining!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Powered by Research Institutes of Sweden.

rise_logo_rgb_neg_gron_200x257px-o257r4z