Work Presentation
cleantechinn_logotyp copy 2.png

Varför ansluta

till Cleantech Inn?

Vi skapar affärsmöjligheter.

Cleantech Inn erbjuder små och medelstora företag verktyg och nätverk för att expandera och utvecklas genom en stark tro på samarbete och ömsesidig nytta.

Gemensamt skapar vi

innovation och affärer

Som medlem ingår du i en plattform för utveckling av nya projekt och innovationspartnerskap. Våra medlemmar använder Cleantech Inn by RISE  för att hitta partners och identifiera nya projekt- och affärsmöjligheter. Du erhåller också tillgång till RISE innovativa projektportfölj.

Stärk ditt nätverk

inom cleantech

Cleantech Inn by RISE fungerar som ett nav för det svenska ekosystemet inom cleantech och vi sammanför våra intressenter med relevanta partners genom olika nätverksaktiviteter såsom konferenser och exklusiva runda bord-samtal.

Tillgång till 

kapital

Vi på Cleantech Inn by RISE har ett stort kontaktnät bland finansiärer av cleantech-innovationer i olika utvecklingsfaser, både privata och publika. Detta gäller även statliga medel och utlysningar ämnade för cleantech, där vi dessutom är mycket erfarna i hur man lyckas med en ansökan.

Goda möjligheter till

internationell expansion

Vi tar svensk cleantech utomlands genom samarbeten med andra ledande cleantech-kluster över hela världen. Cleantech Inn by RISE är medlem i ICN, International Cleantech Network, ett exklusivt nätverk bestående av världens ledande cleantech-aktörer. Vi samarbetar och förmedlar också projekt via det europeiska nätverket EEN.

Kvalitetssäkring ingår i medlemskapet -

Certified by RISE

Innan ett bolag erhåller medlemskap I Cleantech Inn by RISE genomgår man en screening och kvalificering. På detta sätt kvalitetssäkrar vi alla medlemmar bland annat avseende innovationshöjd, kommersialiseringspotential och strategisk ambition.

Synlighet på den

Europeiska cleantech-arenan

Att vara en del av Cleantech Inn by RISE stärker ditt varumärke. Genom konferenser, evenemang, matchmaking-möjligheter och marknadsföring genererar vi synlighet för best case-projekt och resultat, avseende både medlemsföretag och cleantech-sektorn i allmänhet.

Spetskompetens

rådgivning

Cleantech Inn by RISE erbjuder tillgång till 2800 experter under ett tak. Viss rådgivning ingår i medlemsskapet, men vi organiserar också seminarier och kurser där du kan träffa ledande aktörer inom olika tekniska områden och uppdateras om den senaste kunskapen inom ditt specifika kompetensområde.

Green Buildings

Tillsammans välkomnar vi den gröna tidsåldern.

Anslut till nätverket för framtidens innovatörer och skapare. 

Vi erbjuder er erfarenheterna, kunskapen och expertisen som ni behöver för att navigera cleantech branschen. Genom ett medlemskap låser ni upp möjligheterna att ta nästa steg.

Efter 10 framgångsrika år vet vi vad som krävs för att lyckas.

Vad vi erbjuder våra medlemmar

Nätverksaktiviteter

Cleantech Inn arrangerar medlemsträffar i olika grupperingar för erfarenhetsutbyte samt tema-möten och runda bord-samtal för mer djuplodande diskussioner runt aktuella tillväxtfrågor.

Innovationsledning

Våra medlemmar använder Cleantech Inn by RISE för att identifiera nya projektmöjligheter, hitta partners och samla finansiering för projekt. Vi erbjuder expertis inominnovationsledning och har en etablerad toolbox med  Innovationstjänster.

Meet the buyer events & Matchmaking

Cleantech Inn arrangerar exklusiva matchmaking-events, där innovationshungriga corporates träffar innovativa Scale-up:s för kommersiella samarbeten.

Innovation Due Diligence

För innovativa småföretag erbjuder Cleantech Inn by RISE verifiering av er tekniska innovation, en certifiering som kvalitetssäkrar er lösning inför samarbets- och affärsdiskussioner med kunder och partners. 

Kurser & seminarier

Säkerställ att ni har den kompetens som krävs för att framgångsrikt utveckla ett samarbete med andra innovationspartners. I samarbete med utvalda experter erbjuder Cleantech Inn kurser inom områden som Affärsmodellering, Pitching, IPR, Att göra affärer med storföretaget.  

Finansieringsstöd

Vi ger småföretagare insikt om olika finansieringsformer i de olika faserna och dess för- och nackdelar. Cleantech Inn by RISE hjälper till att identifiera möjliga finansieringslösningar för bolagets behov. 

Lokaler & infrastruktur

För företag eller idéer i tidiga faser erbjuder RISE stöd och infrastruktur så att du som entreprenör eller intraprenör kan ägna all kraft åt utveckling och kommersialisering av en innovation.  RISE erbjuder stöd i form av lokaler, kontorservice, kompetens och XXX

Testbäddar

Förr eller senare i utvecklingsprocessen behöver produkten eller tjänsten testas, flera gånger om man följer ett agilt arbetssätt. RISE är ledande när det gäller testbäddar inom en rad olika områden, bade tekniska tester men även användar och brukartester.

Inte övertygad?

Ni behöver inte ta det från oss.. Läs mer om våra hundratals medlemmar!

cleantechinn_logotyp copy.png

Cleantech Inn Sweden AB

Eklandagatan 86

412 61 Göteborg, Sweden

Thanks for joining!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Powered by Research Institutes of Sweden.

rise_logo_rgb_neg_gron_200x257px-o257r4z